top of page

Privacy- en cookiebeleid

Dit privacy- en cookiebeleid is bedoeld om uit te leggen hoe:ecowallverzamelt, bewaart en verwerkt uw persoonlijke en andere gegevens die kunnen worden verzameld voor statistische analysedoeleinden.

 

DEecowallgevestigd inPraça Ordem de Cristo Nº7 Loja 10, 2675-597 Odivelas, NIF: 205180841is verantwoordelijk voor de website www.ecowall.pt, verbindt zich ertoe de privacy en bescherming van de persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers te garanderen, volgens alle geldende wettelijke en regelgevende normen.

 

DEecowallbehoudt zich het recht voor om haar privacy- en cookiebeleid periodiek bij te werken en te wijzigen om eventuele wijzigingen in de manier waarop de persoonlijke gegevens van onze klanten worden verwerkt of in juridische termen weer te geven. Bijecowallde meest recente en actuele versie van het privacy- en cookiebeleid wordt weergegeven en het is raadzaam om dit regelmatig te controleren op updates of wijzigingen.

 

 

LEIDEN BEGINSELEN

 

De belangrijkste doelstelling van dit beleid is het consolideren van de vertrouwensrelatie en nabijheid tussen deecowallen respectieve klanten. Het is ook bedoeld om transparantie aan te tonen in de verwerking van de verzamelde gegevens en om alle klanten te informeren over hun rechten en hoe ze deze kunnen uitoefenen, als houders van persoonlijke gegevens.

 

 

RECHTSGROND

 

DEecowallhandelt in strikte naleving van de principes beschreven in dit beleid, Verordening (EU) 2016/679 (Algemene Verordening Gegevensbescherming – RGPD) en de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, in alle processen waarbij persoonsgegevens worden verwerkt.

 

Volgens de overeenkomst met de AVG worden persoonsgegevens gedefinieerd als: “Alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (“de houder van de informatie”); een identificeerbare natuurlijke persoon is iemand die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name door te verwijzen naar een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of naar een of meer factoren die specifiek zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.”

 

 

GEGEVENSBESCHERMING

 

We gebruiken verschillende maatregelen om de veiligheid van de verzamelde informatie, de bescherming van de verzamelde persoonsgegevens te waarborgen, ongeoorloofd gebruik, wijziging of toegang, openbaarmaking, verlies of vernietiging te voorkomen.

 

Als betrokkene heeft de klant het recht om te weten welke gegevens worden verzameld en opgeslagen, en om deze in het klantengedeelte te wijzigen en de winkel te vragen deze te exporteren of te verwijderen.

 

 

 

DE GEGEVENS DIE WORDEN VERZAMELD

 

I. Klant- of aankoopregistratie

 

Bij inschrijving of aankoop bijecowall, worden de volgende gegevens verzameld: e-mail, naam, adres, postcode, woonplaats, telefoon en NIF. De gegevens die via het aankoopproces van de klant worden verzameld, worden automatisch verwerkt en zijn bedoeld voor het verwerken van bestellingen, zoals het verzenden van bestellingen of het uitgeven van facturen.

 

II. nieuwsbrief

 

Door u aan te melden voor de nieuwsbrief vanecowall, worden de volgende gegevens verzameld: naam en e-mail.

 

 

III. Contact Formulier

 

DEecowallOok kunt u in de contactformulieren persoonsgegevens opvragen, namelijk de naam, het e-mailadres en andere gegevens die de bezoeker aan ons verstrekt.

 

 

IV. Navigatie op Ecowall

 

Gegevens met betrekking tot het browsen in de winkel worden ook altijd verzameld. Voorbeelden van dit soort gegevens zijn apparaat- en browser (browser)informatie, netwerkinformatie en IP-adres.

 

 

DOEL WAARVOOR DE GEGEVENS ZIJN VERZAMELD

 

Persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt om de volgende doelen te bereiken:

 

Dienstverlening:

 

● Naleving van fiscale verplichtingen;

● Verzending van bestellingen;

● Verwerken van bestellingen;

● Facturatie;

● Oplossen van problemen zoals annulering, retournering van producten of restitutie van de waarde van producten en/of diensten in overeenstemming met de geldende wet;

● Klantenondersteuning: opheldering van twijfels over producten, de werking van deecowallof een andere vraag van de klant;

 

 

Direct Marketing (bijv. e-mailmarketing):

 

Om de klant op de hoogte te houden van de orderstatussen of enig nieuws in deecowall, kunnen we e-mails en/of sms sturen met commerciële communicatie over aanbiedingen, producten of acties, evenals thematische inhoud en informatie over de verwerking van geregistreerde bestellingen.

 

Voor marketingdoeleinden, inecowallwe kunnen bepaalde gegevens overwegen en gebruiken, zoals bekeken producten, producten op verlanglijst of verlaten winkelwagen.

 

Marketingcommunicatie wordt gedaan na en met voorafgaande toestemming van de

cliënt.

 

In ieder geval deecowallstreeft ernaar ervoor te zorgen dat de verzamelde en gebruikte informatie en gegevens geschikt zijn voor de beschreven doeleinden en dat ze geen inbreuk vormen op de privacy van de klant.

 

 

WANNEER VERZAMELEN WIJ GEGEVENS?

 

Gegevens worden verzameld wanneer er een klantrecord in deecowall, inschrijving op de nieuwsbrief, het invullen van het contactformulier, het registreren van een bestelling of tijdens het browsen in de winkel.

 

 

 

 

WAT ZIJN UW RECHTEN EN HOE KUNT U ZE UITOEFENEN?

 

De houder van persoonsgegevens heeft te allen tijde het recht om toegang, rectificatie, verzet, export en/of verwijdering te vragen, evenals het recht om niet aan geautomatiseerde beslissingen te worden onderworpen.

De klant kan elk van deze rechten uitoefenen bij Ecowall, door een verzoek in te dienen op het volgende adres geral.ecowall@gmail.com.

De klant kan ook een klacht indienen bij de Nationale Commissie voor Gegevensbescherming (CNPD).

 

 

DATARETENTIE

 

DEecowallis verplicht om informatie te bewaren voor belasting- en controledoeleinden in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

 

DEecowallslaat uw gegevens voor onbepaalde tijd op vanwege specifieke vereisten en praktijken die inherent zijn aan deecowallen zijn activiteitssector, of totdat de klant verzoekt om ze uit de database te verwijderen.

 

De houder kan te allen tijde verzoeken om toegang tot, rectificatie of verwijdering van zijn persoonlijke gegevens door een e-mail te sturen naar geral.ecowall@gmail.com.

 

Als de klant zich aanmeldt bij deecowall, kunt u uw persoonlijke gegevens op elk moment controleren, bewerken of verwijderen vanuit het klantengedeelte opecowall.

 

Op verzoek van de klant wordt deecowallkan bepaalde klantgegevens die verband houden met geregistreerde bestellingen wijzigen.

 

 

HET DELEN VAN GEGEVENS

 

DEecowalldraagt of verkoopt geen enkel type persoonsgegevens aan een andere entiteit dan die welke nodig zijn voor de werking van de dienst. Persoonsgegevens zullen ook niet voor andere doeleinden worden gebruikt zonder toestemming van de houder.

 

Elke derde met wie klantgegevens kunnen worden gedeeld, is verplicht deze uitsluitend te gebruiken als een manier om de goede werking van zijn dienst uit te voeren namensecowall.

 

DEecowallkan ook persoonlijk identificeerbare informatie vrijgeven onder speciale omstandigheden, zoals in overeenstemming met gerechtelijke bevelen die dit vereisen of wanneer bepaalde acties de algemene voorwaarden schenden.

 

 

COOKIES

DEecowallmaakt gebruik van cookies op de website. De gebruikte cookies verzamelen geen informatie die de bezoeker identificeert, maar over de manier waarop hij omgaat met de website van de winkel. De verzamelde gegevens worden gebruikt voor statistische doeleinden, het leveren en verbeteren van de service en gebruikerservaring. 

 

 

WELKE SOORTEN COOKIES WORDEN GEBRUIKT?

 

Analytische cookies:worden gebruikt voor het maken en analyseren van statistieken, om de werking van de website te verbeteren, zonder ooit persoonlijke informatie te verzamelen.

 

Functionele cookies:Ze slaan de voorkeuren van de gebruiker op met betrekking tot het gebruik van de website, zodat het niet nodig is om de website bij elk bezoek opnieuw te configureren.

 

Cookies van derden:Deze cookies worden gemaakt door diensten van derden, zoals Google, Youtube, Facebook, onder anderen. Ze kunnen worden gebruikt om u advertenties te tonen die verband houden met uw acties op de website.

 

Voor elke andere vraag met betrekking tot de bescherming van uw persoonlijke gegevens of de gebruikte cookies, kunt u contact met ons opnemen op het volgende adres:geral.ecowall@gmail.com.

bottom of page